Conny Kruithof ➜ 7

Conny Kruithof ~ Benthuizen

schilderijen

www.conny-kruithof.nl

“Het begint vaak met een idee, of een thema, en daar ga ik dan mee aan de slag, met verschillende technieken en materialen”.

Conny Kruithof, beeldend kunstenares te Benthuizen. Ze werkt graag in het moment, zoals ze dat noemt. Het aanvankelijke idee, het gekozen thema blijft daarbij tijdens het werkproces steeds uitgangspunt, maar tegelijk staat Conny open voor wat onder haar handen ontstaat.

Verbinding is één van die thema’s. Conny verzamelt oude foto’s en portretten van reeds lang gestorven en vaak ook vergeten mannen en vrouwen. Deze dienen haar als aanleiding voor een deel van haar tekenwerk.

“Die portretten fascineren mij enorm. Door de tijd die voorbij is gegaan zijn deze mensen anoniem geworden, voor de kijker van vandaag. Ook voor mij. Maar ooit hebben ze geleefd. Zijn ze een levend onderdeel geweest van hun omgeving, hun familie, hun gezin en de tijd waarin ze leefden. Ze zijn een schakel geweest in een geschiedenis die tot op heden doorloopt. Zo maken ze voor mij toch deel uit van het nu”.

Popje 2017, 12 x 10 cm. Olieverf op papier en was
Popje 2017, 12 x 10 cm. Olieverf op papier en was
Portret 2018, 12 x 20 cm. Olieverf op papier en was
Portret 2018, 12 x 20 cm. Olieverf op papier en was
Z.T. 2018, 40 x 50 cm. Olieverf op papier en was
Z.T. 2018, 40 x 50 cm. Olieverf op papier en was
Portret 1 2018, 15 x 25 cm. Olieverf op papier en was
Portret 1 2018, 15 x 25 cm. Olieverf op papier en was