Erik Pater ➜ 19

Erik Pater ~ Franeker

schilderijen

www.erikpater.com

Erik Pater (Groningen, 1976) uit Franeker is nog maar een paar jaar professioneel met kunst bezig. Op zijn 40e besloot hij het roer om te gooien en zich op het kunstenaarsvak te storten. Zijn stijl is heel herkenbaar.
De kunstwerken die hij maakt, wijken qua uiterlijke vormgeving af van de normale schilderijen. Hij maakt werk wat is opgebouwd uit meerdere ‘puzzelstukken’. Deze puzzelstukken zijn in principe los van elkaar op te hangen, maar vormen tezamen één afbeelding.

Pater is autodidact, hoewel hij bij diverse schilders lessen heeft gevolgd om zijn eigen vaardigheden te verbeteren. De drang naar nieuwe ontwerpen is er altijd, evenals het terugkerende thema in zijn werk: ‘verbinding’. Dit laat zich natuurlijk zien middels de puzzelstukken die -wanneer ze in de juiste vorm liggen- één geheel tonen, maar ook door gekozen onderwerpen. Daarnaast geeft het werk van Pater stof tot praten, wat ook een verbindende werking heeft op mensen.