Jan Postma ➜ 25a

Jan Postma ~ Terherne

schilderijen

In de echt werkende smederij van de familie Postma zijn tekeningen te zien die door de pake van smid Jan Postma op 16 jarige leeftijd zijn gemaakt.
Deze tekeningen zijn rond 1926 in Joure gemaakt bij zijn opleiding tot timmerman.

Ook hangen er schilderijen van Jan Postma zelf tussen de machines in de authentieke smederij.