Klaas Boschma -> 13

Klaas Boschma

boekvouwkunst – 13 locatie Doarpshûs de Buorkerij, Opkeamer 2, Buorren 29

Het creëren van beelden, vormen, letters en/of cijfers in (oude) boeken, door het vouwen van de bladzijden.