Suzanne Compaan ➜ keramiek – diverse technieken

Suzanne Compaan ~ Hoogland

keramiek – diversen technieken

Ik wil graag mijn installatie met porseleinen kommen met zout-residu laten zien (hoeveelheid kommen is groeiend -kan tot 1000 stuks oplopen). Daarnaast neem ik een aantal grote, middelgrote en kleine fotogravures mee. Deze zijn alle onderdeel van series van abstracte foto’s, waarna ik op het glas (wat bij inlijsting voor de foto zit) a.h.w. door-graveer, waarbij de lijnen op de foto ophouden. Dit alles is alleen geschikt om binnen te tonen.

Nieuwe werken met voor mij nieuw materiaal: porselein. Prachtig en lastig; veelzijdig en kwetsbaar; strak en veelzeggend. De installatie bestaat uit een enorme hoeveelheid kommetjes, gevuld met een residu van zout. Dit werk weerspiegelt mijn zorg omtrent de zogenaamde verzilting van de aarde door de zeespiegelstijging. Machteloos ben ik om grote veranderingen teweeg te brengen, maar tegelijkertijd kan ik “mijn” deel in eigen hand nemen…..MOET ik in eigen hand nemen. Met twee grote fotogravures, verbeeld ik mijn persoonlijke verantwoordelijkheid.

Ik fotografeer graag abstracte stukjes natuur, het is zelden te zien wat het nou precies is. Door op het glas (bij inlijsting) als het ware door te graveren waar de foto ophoudt, ontstaat bijna een driedimensionaal werk. Alle fotogravures zijn onderdeel van verschillende series, maar zijn ook krachtig, wanneer ze apart bestaan.

foto 1
foto 2
foto 3
foto 4
foto 5
foto 6