Lut de Beare

Assemblage – locatie Buorren 15, Tuin van André van Tuinen


Het materiaal dat gebruikt wordt, is voornamelijk afkomstig van een in 1953 gezonken motorspits CBR 81. Dit schip was geladen met 300 ton cement. Het wrak hinderde de scheepvaart en met springstuk werd het in stukken geblazen. De grote stukken werden geborgen, maar de kleinere stukken kan ik, na lang zoeken, nog steeds vinden in het slib bij laag water. Met deze grillige staalfragmenten ga ik aan de slag. Het verwerken van bestaand waardeloos recuperatiemateriaal tot een nieuwe sculptuur is een intens proces. Deze historisch geladen stukken worden geassembleerd tot herkenbare figuren, dieren of een abstract werk.

Website: www.lutdebeare.com