Suzanne Compaan

Foto-gravures – locatie Buorren 29, Doarpshûs de Buorkerij


Mijn foto’s van details in de natuur, van schaduwen waar mijn oog altijd op valt of van de weerschijn van bomen in het water, worden abstract doordat ik enorm inzoom. Een scherp beeld is voor mij onbelangrijk, hoe vager, hoe meer ik de kans krijg om me te verwonderen en mezelf vragen te stellen… waar kijk ik eigenlijk naar? Dat ervaar ik als een bevrijding. Waar de foto a.h.w. ophoudt, graveer ik door op het glas. Daardoor ontstaat een bijna driedimensionaal beeld.

Website: www.suzannecompaan.nl

Instagram: @compaansuzanne