Thea Kanters

Keramiek – locatie Stripe 17, Tuin bij Milfred Hart


Mijn beelden gaan over de relatie tussen mens en natuur. De houding van het menselijk lichaam gebruik ik als een beeldtaal; om gedachten/ emoties mee uit te drukken. Vormen/ structuren uit de natuur worden toegevoegd om de betekenis te versterken. 

Ik hoop dat toeschouwers de kracht, schoonheid en verbondenheid met de ons omringende natuur ervaren door mijn beelden en zich mee laten slepen op de golven van mijn fantasie.

Alle beelden worden hol opgebouwd in steengoed klei, geglazuurd en hoog gestookt, zodat ze permanent buiten kunnen staan.

Website: www.keramiektheakanters.weebly.com