Fransje Versloot -> 9

Fransje Versloot

schilderijen – locatie 9 – Bloei basisschool, Buorren 21

Ofschoon de kijker me meestal onder abstracte kunst indeelt, zie ik het zelf als veelal een geabstraheerde voorstelling van een landschap, vanuit mijn emoties, met spatels en rollers op het doek gezet. Ik ben een intuïtief schilder. Mijn schilderijen weerspiegelen mijn gevoel. Het beeld is er eerder dan het woord. Het werd ooit omschreven als een visueel dagboek.